Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w związku z przydziałem serii akcji J – art. 19 MAR