Powiadomienie od osoby blisko pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z przydziałem serii akcji J – art. 19 MAR