Postery dotyczące danych przedklinicznych dla programu PRMT5 i platformy syntetycznej letalności zaprezentowane podczas AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics International Conference