Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ardigen S.A.