Podpisanie umowy o realizację programu szkoleń dla Grupy Kapitałowej Selvita S.A.