Partner Ryvu – Menarini Group otrzymuje od FDA możliwość uznania SEL24/MEN1703 za lek sierocy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej