Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów