Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o przekroczeniu 5% głosów w Spółce