Otrzymanie zawiadomienia od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów