Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korekty zawiadomienia w trybie art. 19 MAR