Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału