Odstąpienie od istotnej umowy zawartej przez Selvita S.A.