Korekta rocznego raportu jednostkowego – uzupełnienie załącznika