Korekta raportu bieżącego nr. 25/2017 z dn. 28 lipca 2017