Korekta raportów kwartalnych za II kwartał 2012 r. – uzupełnienie informacji