Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H Spółki