Informacja o transakcji i na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR