Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR