Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii H w KDPW