Informacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego spółki Nodthera Ltd.