Drugie zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału Selvita S.A.