Dopuszczenie związku SEL120 do badań klinicznych przez FDA