Dopuszczenie praw do akcji (PDA) serii H do obrotu giełdowego