Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW Akcji Serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii I