Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW