Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnych projektów badawczych grupy kapitałowej Selvita S.A. w łącznej wysokości 8,25 mln PLN