Decyzja o przyznaniu Selvita S.A. przez PARP dofinansowania na nową farmakoterapię chorób neurodegeneracyjnych w wys. 3,1 mln PLN