Czasowe wstrzymanie badań klinicznych w ramach projektu SEL24 przez FDA