Autokorekta projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. zwołanego na 19 września 2022 r.