Ryvu Therapeutics prezentuje najnowsze dane przedkliniczne dla programu RVU120 oraz platformy syntetycznej letalności podczas konferencji AACR w USA

 • Potencjalnie najlepsze w swojej klasie inhibitory PRMT5 Ryvu, wykazują silne działanie antyproliferacyjne w liniach komórkowych z delecją MTAP oraz zapewniają bezpieczeństwo względem komórek z obecnym genem MTAP. 
 • Inhibitory WRN opracowane przez Ryvu wykazują działanie na cel molekularny oraz selektywność połączoną z efektem syntetycznie letalnym. Badania skuteczności in vivo potwierdziły zahamowanie wzrostu guza w modelu zwierzęcym ksenoprzeszczepu nowotworu okrężnicy MSI-H. 
 • ONCO Prime, nowa platforma stworzona przez Ryvu, służąca odkrywaniu innowacyjnych celów terapeutycznych otrzymała grant w wysokości 26 mln zł od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma zidentyfikowała nowe cele farmaceutyczne w komórkach pochodzących od pacjentów z mutacją KRAS (PDC), mające potencjał terapeutyczny w leczeniu raka jelita grubego. Platforma ONCO Prime otwiera nowe, szerokie możliwości spersonalizowanej terapii w wielu typach nowotworów. 
 • RVU120 wykazuje skuteczność zarówno w monoterapii, jak i synergistycznie w kombinacji z ruksolitynibem (RUX) w przedklinicznych modelach nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN), w tym zwłóknieniach szpiku i czerwienicy prawdziwej. 
 • Partner Ryvu, Grupa Menarini, przedstawia dane przedkliniczne dla projektu MEN1703 (SEL24), które wykazują działanie cytotoksyczne w modelach mielofibrozy, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z ruksolitynibem (RUX). 

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii przedstawiła dane przedkliniczne dla platformy syntetycznej letalności, a także dla programu MEN1703 (SEL24), które zostały zaprezentowane w dniach 7-10 kwietnia podczas dorocznej konferencji AACR w San Diego, USA.   

dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Naukowych Ryvu powiedział: Jesteśmy podekscytowani możliwością zaprezentowania naszych najnowszych osiągnięć w rozwoju nowoczesnych terapii onkologicznych podczas tegorocznej konferencji AACR. Obiecujące dane pochodzące z naszych dwóch wiodących projektów przedklinicznych z obszaru syntetycznej letalności, tj. MTA-kooperatywnych inhibitorów PRMT5 oraz inhibitorów WRN, stanowią istotne kamienie milowe na drodze do identyfikacji konkurencyjnych kandydatów klinicznych. 

– Jesteśmy dumni również z naszej platformy odkrywania nowych celów terapeutycznych ONCO Prime. Platforma ta niedawno otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości grant, który znacząco wesprze nasze wysiłki w zakresie odkrywania innowacyjnych terapii onkologicznych. Podczas konferencji AACR prezentujemy obiecujące dane dotyczące komórek pochodzących od pacjentów z mutacją KRAS, w przypadku których platforma ONCO Prime zidentyfikowała nowe cele terapeutyczne. Na podstawie tych danych będziemy w dalszym ciągu zwiększać potencjał platformy w zakresie odkrywania nowych celów przeciwnowotworowych w przypadku wielu różnych typów nowotworów. dodał dr Krzysztof Brzózka. 

Celem platformy ONCO Prime jest odkrywanie nowych możliwości spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej w oparciu o hodowlę komórek pierwotnych od pacjenta, charakterystykę omiczną i testy funkcjonalne. Platforma już teraz wspiera rozwój przedkliniczny programów Ryvu, w tym PRMT5 i WRN. 27 marca 2024 r. Ryvu ogłosiło otrzymanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) grantu w wysokości 26 mln zł, za pomocą którego Ryvu sfinansuje pięć lat działalności badawczej ONCO Prime z mocą wsteczną do maja 2023r. Dane z badania wykorzystującego Platformę ONCO Prime przedstawiono w prezentacji posterowej nr 4684: “A comprehensive platform for identification of KRAS-specific synthetic lethal targets using patient-derived cells.” 

 

Szczegóły prezentacji posterowych: 

Tytuł abstraktu: Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP-deleted cancers.
Nazwa sesji: HDAC and Methyltransferase Inhibitors
Szczegóły sesji: 9 kwietnia 2024 (wtorek), 9:00-12:30 EST (wtorek, 18:00-20:30 CET)
Numer posteru: 4598 

 • Ryvu opracowało potencjalnie najlepsze w swojej klasie MTA-kooperatywne inhibitory PRMT5 wykazujące korzystne właściwości lekopodobne (ang. Drug-like) i skuteczne hamowanie PRMT5 w zależności od wiązania MTA. 
 • Inhibitory PRMT5 Ryvu, działają silnie antyproliferacyjnie w liniach komórkowych z delecją MTAP oraz zapewniają bezpieczeństwo komórek z obecnym genem MTAP, jak wykazało badanie w szerokim panelu linii komórkowych.  
 • Nowe związki opracowane przez Ryvu charakteryzują się korzystnym profilem DMPK umożliwiającym podanie doustne.  
 • Badania bezpieczeństwa in vitro nie wykazały żadnych znaczących ryzyk dla testowanych związków.  
 • Korelację pomiędzy ekspozycją na związek, a efektem na target molekularny potwierdzono w badaniach PK/PD i skuteczności przeciwnowotworowej w modelach nowotworowych z delecją MTAP. 

Tytuł abstraktu: Discovery of WRN inhibitors as targeted therapy in the treatment of microsatellite unstable (MSI-H) tumors.
Nazwa sesji: Novel Antitumor Agents 4
Szczegóły sesji: 9 kwietnia 2024 (wtorek), 1:30-5:00 EST, (wtorek/środa, 22:30-2:00 CET)
Numer posteru: 5942 

 • Optymalizacja oparta na strukturze krystalicznej przeprowadzona w Ryvu ułatwiła szybki rozwój serii chemicznej i opracowanie biblioteki analogów o nowej własności intelektualnej (IP), które wykazują aktywność komórkową oraz selektywność względem innych członków rodziny helikaz RecQ. 
 • Korzystne właściwości farmakokinetyczne związków, pozwoliły na przeprowadzenie badań in vivo, które potwierdziły skuteczność inhibitorów WRN Ryvu w modelu zwierzęcym nowotworu MSI-H. 
 • Zebrane dane stanowią dowód na słuszność koncepcji syntetycznie letalnego mechanizmu działania naszych związków i wspierają inhibicję WRN, jako nową, ukierunkowaną terapię onkologiczną dla nowotworów MSI-H. 

Tytuł abstraktu: A comprehensive platform for identification of KRAS-specific synthetic lethal targets using patient-derived cells.
Nazwa sesji: New Targets, Technologies, and Drug Delivery Systems
Szczegóły sesji: 9 kwietnia 2024 (wtorek), 9:00-12:30 EST, (wtorek, 18:00-20:30 CET)
Numer posteru: 4684 

 • Ryvu stworzyło innowacyjną platformę odkrywania nowych celów terapeutycznych, która łączy wysoką przepustowość z precyzją i potencjałem translacyjnym tradycyjnie zarezerwowanym dla późniejszych etapów rozwoju leków.  
 • Poprzez wykorzystanie modeli komórkowych wyprowadzonych z ludzkich komórek macierzystych, ksenoprzeszczepów komórek nowotworowych pobranych od pacjentów oraz próbek klinicznych, stworzyliśmy przełomowe podejście do identyfikacji syntetycznie letalnych celów terapeutycznych specyficznych dla szlaków onkogennych.  
 • Modele te w połączeniu z naszym nowatorskim algorytmem rankingowym, pozwoliły na identyfikację potencjalnych celów terapeutycznych w komórkach z mutacją KRAS. Do tej pory pozostawały one nie wykryte w unieśmiertelnionych liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego, prawdopodobnie ze względu na genetyczne i epigenetyczne zmiany akumulowane przez lata w hodowlach komórkowych.  
 • Badanie przesiewowe związków chemicznych dostarczyło obiecujących wyników, które poddano dalszej walidacji poprzez porównanie ze zróżnicowaną kolekcją hodowli komórkowych nowotworu jelita grubego pochodzących od pacjentów, co potwierdziło wiarygodność wyników oraz ich znaczenie kliniczne.  
 • Otrzymane dane sytuują platformę modeli pierwotnych Ryvu jako nieocenione źródło informacji dla odkrywania nowych celów terapeutycznych o szerokim zastosowaniu w różnych typach nowotworów. 

Tytuł abstraktu: Combination JAK1/2 and CDK8/19 inhibition demonstrates enhanced efficacy in myeloproliferative neoplasms.
Nazwa sesji: Targeted, Combination, and Differentiation Therapies
Szczegóły sesji: 10 kwietnia 2024 (środa), 9:00-12:30 EST, (środa, 18:00-20:30 CET)
Numer posteru: 7225 

 • RVU120, wysoce selektywny i silny inhibitor CDK8/19, wykazuje potencjalną skuteczność zarówno jako monoterapia jak i w kombinacji z rukoslytinibem (RUX), inhibitorem JAK1/2 w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN) oraz czerwienicy prawdziwej (PV). 
 • Leczenie in vivo RVU120/RUX+RVU120 spowodowało znaczące zmniejszenie objawów choroby (rozmiar śledziony, liczba białych krwinek, poziom zwłóknienia, hematopoeza) w porównaniu z grupą kontrolną lub traktowaną jedynie RUX. 
 • Dane sugerują, że równoczesne hamowanie JAK1/2 i CDK8/9 może stanowić potencjalną, nową strategię terapeutyczną w MPN. 

Tytuł abstraktu: MEN1703/SEL24 exhibits promising antitumoral activity in preclinical models of myelofibrosis both as single agent and combined with ruxolitinib.
Nazwa sesji: Novel Antitumor Agents 2
Szczegóły sesji: 7 kwietnia 2024 (niedziela), 1:30-5:00 EST, (niedziela/poniedziałek, 22:30-2:00 CET)
Numer posteru: 665 

 • MEN1703 (SEL24) jest skuteczny zarówno jako monoterapia jak i w kombinacji z ruksolitinibem (RUX), inhibitorem JAK, w przedklinicznych modelach mielofibrozy (MF) 
 • MEN1703 wykazał skuteczność przeciwnowotworową w modelach przedklinicznych MF, pokazując aktywność in vitro w stężeniach istotnych klinicznie. Co ważne, kombinacja MEN1703 z leczeniem standardowym RUX, wykazała synergistyczny efekt, a analizy molekularne potwierdziły hamowanie docelowych szlaków PIM. 
 • Wyniki potwierdzają potencjał terapeutyczny oraz znaczenie MEN1703 w strategiach leczenia mielofibrozy.  

 

Postery dostępne na stronie internetowej Ryvu: https://ryvu.com/pl/badania-rozwoj/