Ryvu Therapeutics otrzyma 8 milionów euro w ramach pierwszej transzy finansowania dłużnego od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

  • Ryvu Therapeutics spełniło warunki otrzymania pierwszej transzy finansowania dłużnego w wysokości 8 mln EUR od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Uruchomienie finansowania jest możliwe m.in. dzięki postępom w ramach programu RVU120. 
  • Umowa z EBI zakłada możliwość otrzymania dodatkowych 14 mln EUR, przewidzianych do wypłaty w dwóch transzach, po spełnieniu przez Ryvu określonych w umowie warunków. 
  • Finansowanie dłużne z EIB, wraz z innymi dostępnymi źródłami finansowania, zapewniają środki na realizację działalności spółki do pierwszego kwartału 2026 roku. 

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, w dniu 5 marca 2024 r. otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego formalne potwierdzenie spełniania przez spółkę wszystkich warunków wypłaty pierwszej transzy finansowania dłużnego (Transza A), w ramach umowy finansowania zawartej 16 sierpnia 2022 r. Z tego tytułu, spółka spodziewa się wpływu w dniu 13 marca 2024 r. kwoty w wysokości 8 mln EUR. Oferta wypłaty Transzy A została złożona m.in. za sprawą przejścia programu RVU120 z fazy I do fazy II rozwoju klinicznego.  

W sierpniu 2022 r. spółka Ryvu Therapeutics ogłosiła zawarcie umowy finansowania dłużnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę do 22 mln EUR, z czego 8 mln EUR stanowi pierwszą transzę. Środki te zostaną udostępnione przez EBI w ramach finansowania venture debt, dostosowanego do specyficznych potrzeb finansowych szybko rozwijających się, innowacyjnych firm. Finansowanie jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego częścią planu inwestycyjnego dla Europy. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że postępy w realizacji programu RVU120 umożliwiają nam dostęp do funduszy, które pomogą przyspieszyć rozwój naszego wiodącego programu, a także pozostałych projektów z portfolio Ryvu. Finansowanie dłużne z EIB, wraz z innymi dostępnymi źródłami finansowania, zapewniają środki na realizację działalności spółki do pierwszego kwartału 2026 r.” – powiedział Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics. „Przewidujemy, iż dalsze postępy w rozwoju klinicznym w ramach fazy II programu RVU120 pozwolą na spełnienie kryteriów umożliwiających otrzymanie pozostałych 14 mln EUR z EBI, przewidzianych umową”. 

Finansowanie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego pomoże Ryvu w rozwoju projektów, których celem jest rozwój nowych terapii przeciwnowotworowych, od fazy odkrycia do etapu badań klinicznych. Celem Ryvu jest adresowanie klinicznych ograniczeń obecnych terapii i zapewnienie pacjentom onkologicznym dostępu do innowacyjnych terapii dla nowotworów hematologicznych i guzów litych.