Ryvu Therapeutics zaprezentuje dane przedkliniczne dla programu RVU120 podczas San Antonio Breast Cancer Symposium 2023

  • Dane translacyjne wskazują na synergistyczne działanie RVU120 oraz inhibitorów MEK w nowotworach piersi, które nie wykazują ekspresji receptorów hormonalnych

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, zapowiada prezentację obiecujących danych translacyjnych dla programu RVU120 w skojarzeniu z inhibitorami MEK, podczas konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2023, która odbywa się w dniach 5-9 grudnia 2023 roku, w San Antonio, w Stanach Zjednoczonych.

Dr Hendrik Nogai, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych, powiedział:

– Badania translacyjne wykazały aktywność RVU120 jako monoterapii w modelach mammosferycznych w różnych podtypach nowotworu piersi. Co istotne, synergistyczne działanie zaobserwowano w skojarzeniu RVU120 z inhibitorami MEK, zwłaszcza w modelach z amplifikacją genu EGFR i aktywacją ścieżki RAS. Wyniki te dostarczają informacji na temat synergicznego potencjału RVU120 oraz inhibitorów MEK w nowotworach piersi, które nie wykazują ekspresji receptorów hormonalnych – podtypie szczególnie trudnym do leczenia. Podczas, gdy RVU120 wchodzi w fazę II badań klinicznych w nowotworach hematologicznych, nowe, niekliniczne wyniki w nowotworach piersi są szczególnie zachęcające i odzwierciedlają szeroki potencjał inhibitorów CDK8/19 w celowanym leczeniu różnych typów nowotworów. Równolegle do rozwoju klinicznego, RVU120 jest testowany w celu potwierdzenia efektywności w dodatkowych modelach guzów litych.

 

Szczegóły prezentacji posterowej:

Tytuł abstraktu: “Synergistic Activity of CDK8/19 Inhibitor RVU120 and MEK Inhibitors in Hormone-Negative Breast Cancer: Implications for Targeted Therapy”
Nazwa sesji: Poster Session 4
Szczegóły sesji: 7 grudnia 2023 (czwartek), 17:00 – 19:00 CT
Numer posteru: PO4-14-01

W badaniu oceniano aktywność RVU120, wysoce selektywnego inhibitora CDK8/19, w skojarzeniu z inhibitorami MEK w nowotworach piersi, które nie wykazują ekspresji receptorów hormonalnych. Linie komórkowe, w których zaobserwowano synergistyczne działanie pomiędzy inhibitorami CDK8/19 oraz MEK, wykazywały amplifikację genu EGFR i aktywację ścieżki sygnałowej RAS. Ten schemat odpowiedzi był spójny dla różnych inhibitorów MEK oraz MEK/RAF, w tym selumetynibu, trametynibu i awutometynibu. Ponadto, utrzymująca się aktywacja ścieżek sygnałowych kinazy AKT oraz kompleksu białkowego mTORC1 została zidentyfikowana jako potencjalny marker oporności, prognozujący synergistyczną aktywność inhibitorów MEK z RVU120. Wyniki te podkreślają synergistyczny potencjał skojarzenia RVU120 z inhibitorami MEK w nowotworach piersi, które nie wykazują ekspresji receptorów hormonalnych, szczególnie w potrójnie ujemnym raku piersi (ang. triple negative breast cancer, TNBC) z amplifikacją genu EGFR i aktywacją ścieżki RAS.

Zaprezentowany poster jest dostępny na stronie korporacyjnej Ryvu.