Ryvu Therapeutics zaprezentowało dane przedkliniczne dla programu PRMT5 oraz platformy syntetycznej letalności podczas konferencji AACR-NCI-EORTC (ENA) 2023

  • Dzisiaj, o godzinie 9:30 odbędzie się webinar Spółki poświęcony omówieniu danych dla programu PRMT5 oraz obszaru syntetycznej letalności, w tym projektu WRN.
  • Prezentacja posterowa obejmowała zaktualizowane dane dla wiodącego programu przedklinicznego Ryvu – MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.
  • Badania przedkliniczne podkreślają potencjał platformy syntetycznej letalności Ryvu, wykorzystującej pierwotne hodowle komórkowe.
  • Partner Ryvu, Grupa Menarini, zaprezentował dane przedkliniczne dla projektu MEN1703 (SEL24), które wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). Dane te uzasadniają rozwój programu MEN1703 w fazie II badań klinicznych w DLBCL.

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, przedstawiła dane przedkliniczne dla projektu PRMT5 oraz platformy syntetycznej letalności, a także dla programu MEN1703 (SEL24) w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B, które zostały zaprezentowane podczas konferencji AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics.

Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych oraz wiceprezes zarządu Ryvu Therapeutics powiedział:

– Jesteśmy zadowoleni z zaprezentowanych danych przedklinicznych, w szczególności w naszym wiodącym programie przedklinicznym opartym na inhibitorach PRMT5, które potwierdzają potencjał naszej platformy syntetycznej letalności.

Wraz z rosnącym potencjałem PRMT5 jako celu terapeutycznego w leczeniu nowotworów, cieszymy się, że możemy podzielić się aktualnymi danymi na temat naszych MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, które wykazały wysoką selektywność i skuteczność w zwierzęcych modelach nowotworów z delecją genu MTAP. Nasze potencjalnie najlepsze w swojej klasie inhibitory PRMT5 wykazują znacznie lepsze właściwości farmakokinetyczne w porównaniu z innymi inhibitorami PRMT5, znajdującymi się obecnie w fazie rozwoju. Biorąc pod uwagę zahamowanie celu terapeutycznego in vivo i wysoką skuteczność przeciwnowotworową, planujemy dalszy rozwój projektu oraz wprowadzenie związku do badań przedklinicznych przygotowujących do rozpoczęcia badań klinicznych w 2024 roku.

Jednocześnie, zaprezentowaliśmy nasze pierwotne modele komórkowe raka jelita grubego, które nie tylko odzwierciedlają profil molekularny obserwowany w próbkach pochodzących od pacjentów onkologicznych, ale umożliwiają wysokoprzepustowe badania przesiewowe, co czyni je nieocenionymi dla procesu odkrywania leków.

Podczas konferencji AACR-NCI-EORTC, Partner Ryvu, Grupa Menarini, oraz współpracujące grupy akademickie, zaprezentowali dane przedkliniczne dla programu MEN1703 (SEL24), pierwszego w swojej klasie, doustnego, dualnego inhibitora PIM/FLT3 typu I, który wykazał obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Dane te uzasadniają dalszy rozwój programu MEN1703 w fazie II badań klinicznych w DLBCL.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Discovery of Novel MTA-cooperative PRMT5 Inhibitors as Targeted Therapeutics for MTAP-deleted Cancers”

Ryvu opracowało serię potencjalnie najlepszych w swojej klasie MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych, blokujących aktywność metylotransferazy PRMT5 w stężeniach nanomolowych oraz biodostępnych przy podaniu doustnym. Nowe, zoptymalizowane inhibitory wykazują znacznie ulepszony profil farmakokinetyczny, skuteczność przeciwnowotworową oraz zaangażowanie celu in vivo, co daje solidne podstawy do dalszego rozwoju w kierunku badań klinicznych.

Tytuł abstraktu: “A Comprehensive Platform for Unraveling the Molecular Mechanisms and Vulnerabilities of Colorectal Cancer: A Step Forward in Target Discovery”

Spółka Ryvu opracowała kompleksową platformę, która wykorzystuje pierwotne modele raka jelita grubego (CRC), wywodzące się z ludzkich komórek pierwotnych. To innowacyjne podejście umożliwia przeprowadzanie testów fenotypowych o dużej przepustowości oraz całogenomowych testów opartych o technologię CRISPR/Cas9, przewyższając standardy branżowe. Skuteczność tego podejścia została potwierdzona za pomocą własnego algorytmu rankującego Ryvu, który identyfikuje potencjalne syntetyczne śmiertelne cele terapeutyczne, szczególnie w komórkach napędzanych przez mutację w genie KRAS.

Tytuł abstraktu: “MEN1703/SEL24, A Potent PIM Inhibitor, Demonstrates Promising Anti-Tumor Activity in Activated B Cell Like DLBCL, Mantle Cell Lymphoma and Marginal Zone Lymphoma Cells”

Inhibicja farmakologiczna przez MEN1703 (SEL24), pierwszego w swojej klasie, doustnego, dualnego inhibitora PIM/FLT3 typu I, wykazuje antyproliferacyjne działanie w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B o różnych histotypach. Co ważne, MEN1703 był skuteczny w liniach komórkowych chłoniaka, opornych na inne terapie, jednocześnie indukując apoptozę w większości badanych modeli komórkowych. Analiza RNA-Seq wykazała, że cząsteczka MEN1703 moduluje transkryptom wysoce wrażliwych linii komórkowych DLBCL w sposób odmienny niż w przypadku linii komórkowych o niskiej wrażliwości, dostarczając w ten sposób wskazówek dotyczących mechanizmu wrażliwości na inhibitory PIM i wspierając potencjał MEN1703 w leczeniu chłoniaków rozlanych z dużych komórek B.

Zaprezentowane postery są dostępne na stronie internetowej Ryvu.

Webinar poświęcony programowi PRMT5 i obszarowi syntetycznej letalności

Spółka zaprasza na webinar poświęcony omówieniu danych dla projektu PRMT5, zaprezentowanych podczas konferencji AACR-NCI-EORTC, który odbędzie się już dzisiaj, w poniedziałek, 16 października, o godzinie 9:30. Rejestracja dostępna pod adresem: https://bit.ly/3RL1YWp. Nagranie webinaru będzie dostępne w sekcji „Prezentacje” na stronie internetowej Ryvu.