Ryvu Therapeutics zaprezentuje dane przedkliniczne dla programu PRMT5 oraz platformy syntetycznej letalności podczas konferencji AACR-NCI-EORTC (ENA) 2023

  • Prezentacja danych przedklinicznych dla programu PRMT5 w nowotworach z niedoborem MTAP oraz danych dla platformy syntetycznej letalności w modelach raka jelita grubego
  • W poniedziałek, 16 października, odbędzie się webinar Spółki poświęcony omówieniu danych oraz postępów w projekcie PRMT5
  • Partner Ryvu, Grupa Menarini, przedstawi dane przedkliniczne dotyczące skuteczności MEN1703 (SEL24) w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ang. Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL)

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, zapowiada prezentację danych przedklinicznych dla projektu PRMT5 oraz platformy syntetycznej letalności, a także dla programu MEN1703 (SEL24) w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B, podczas zbliżającej się konferencji AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics, która odbędzie się w dniach 11-15 października w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych.

Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych oraz wiceprezes zarządu Ryvu Therapeutics powiedział:

– W trakcie tegorocznej konferencji AACR-NCI-EORTC przedstawimy najnowsze dane dla naszego najbardziej zaawansowanego, a zarazem flagowego projektu przedklinicznego Ryvu z obszaru syntetycznej letalności, skoncentrowanego na MTA-kooperacyjnych inhibitorach PRMT5. Nasze inhibitory PRMT5 wykazały niezwykłą skuteczność oraz selektywność w modelach przedklinicznych guzów z delecją genu MTAP, co stanowi mocne podstawy do ich dalszego rozwoju.

Jednocześnie zaprezentujemy dane uzyskane w ramach naszej platformy syntetycznej letalności, która umożliwia skuteczne identyfikowanie celów molekularnych oraz precyzyjną optymalizację cząsteczek wiodących, dedykowanych szerokiej gamie nowotworów.

Podczas konferencji AACR-NCI-EORTC Partner Ryvu, Grupa Menarini, oraz współpracujące grupy akademickie zaprezentują dane przedkliniczne dla programu MEN1703 (SEL24), pierwszego w swojej klasie, doustnego, dualnego inhibitora PIM/FLT3. MEN1703 wykazał obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, wskazując na jego potencjał w badaniach klinicznych.


Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Discovery of Novel MTA-cooperative PRMT5 Inhibitors as Targeted Therapeutics for MTAP-deleted Cancers”
Numer prezentacji posterowej: C135
Szczegóły sesji: sobota, 14 października, 18:30 – 22:00 CEST (12:30 – 4:00 p.m. EST)

Ryvu opracowało serię potencjalnie najlepszych w swojej klasie MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, które wykazują korzystne właściwości i skutecznie hamują PRMT5 zależnie od MTA. Optymalizacja cząsteczek aktywnych wsparta badaniami strukturalnymi, umożliwiła szybki rozwój serii związków o nowej własności intelektualnej, wysokim zaangażowaniu celu molekularnego w komórkach nowotworowych i selektywnym działaniu w liniach komórkowych z delecją genu MTAP. Związki te wykazały ponad 300-krotną selektywność obserwowaną w komórkach z delecją genu MTAP w porównaniu z komórkami typu dzikiego (ang. wild type, WT). Inhibitory te mogą być podawane doustnie oraz wykazują skuteczność w zwierzęcych modelach nowotworowych, wspierając ich dalszy rozwój w kierunku badań klinicznych.


Tytuł abstraktu:
“A Comprehensive Platform for Unraveling the Molecular Mechanisms and Vulnerabilities of Colorectal Cancer: A Step Forward in Target Discovery”
Numer prezentacji posterowej: A162
Szczegóły sesji: czwartek, 12 października, 18:30 – 22:00 CEST (12:30 – 4:00 p.m. EST)

Rak jelita grubego (ang. colorectal cancer, CRC) to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych wśród kobiet i mężczyzn na świecie. Pomimo tego, wciąż niewiele wiadomo na temat molekularnych mechanizmów leżących u podstaw jego rozwoju oraz wrażliwości genetycznych mogących stanowić nowe cele terapeutyczne w CRC.

Spółka Ryvu opracowała kompleksową platformę wykorzystującą pierwotne hodowle komórkowe oraz tkanki pochodzące od pacjentów onkologicznych w celu poznania mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie i rozwój raka jelita grubego oraz identyfikację celów molekularnych stanowiących podstawę do rozwoju bezpiecznej i skutecznej terapii celowanej. Poprzez charakterystykę transkryptomiczną i genomiczną próbek, jak również zastosowanie całogenomowych testów opartych o technologię CRISPR/Cas9, zidentyfikowano odrębne sygnatury molekularne oraz syntetycznie letalne wrażliwości powiązane z konkretnym tłem genetycznym. Wykorzystanie w badaniach unikalnych hodowli komórek prawidłowych oraz nowotworowych, pozwala na rozwój terapii specyficznych w kierunku komórek nowotworowych, zwiększając bezpieczeństwo opracowanych kandydatów na leki. System ten może w przyszłości zostać rozszerzony o inne typy nowotworów, dla których brakuje dostępnych skutecznych terapii celowanych.


Tytuł abstraktu:
“MEN1703/SEL24, A Potent PIM Inhibitor, Demonstrates Promising Anti-Tumor Activity in Activated B Cell Like DLBCL, Mantle Cell Lymphoma and Marginal Zone Lymphoma Cells”
Numer prezentacji posterowej: C144
Szczegóły sesji: sobota, 14 października , 18:30 – 22:00 CEST (12:30 – 4:00 p.m. EST)

Kinazy PIM zostały zidentyfikowane jako potencjalne cele terapeutyczne ze względu na ich nadekspresję oraz mutacje występujące w niektórych typach chłoniaków. Możliwość hamowania farmakologicznego przez MEN1703 (SEL24), pierwszego w swojej klasie, doustnego, dualnego inhibitora PIM/FLT3 typu I, została przebadana w różnych liniach komórkowych chłoniaków, gdzie MEN1703 wykazał antyproliferacyjne działanie w szerokim spektrum modeli. Co ważne, MEN1703 był skuteczny nawet w liniach komórkowych chłoniaka, które były oporne na inne terapie, jednocześnie indukując apoptozę w większości badanych modeli komórkowych. Analiza RNA-Seq wykazała, że cząsteczka MEN1703 moduluje transkryptom wysoce wrażliwych linii komórkowych DLBCL w sposób odmienny niż w przypadku linii komórkowych o niskiej wrażliwości, dostarczając w ten sposób wskazówek dotyczących mechanizmu wrażliwości na inhibitory PIM i wspierając potencjał MEN1703 w leczeniu chłoniaków rozlanych z dużych komórek B.

Spółka zaprasza na webinar poświęcony omówieniu danych dotyczących projektu PRMT5, zaprezentowanych podczas konferencji AACR-NCI-EORTC, który odbędzie się w poniedziałek, 16 października, o godzinie 9:30. Rejestracja dostępna pod adresem: https://bit.ly/3RL1YWp.