Ryvu Therapeutics ogłasza prezentacje danych klinicznych i translacyjnych dla RVU120 i SEL24 (MEN1703) podczas konferencji ASH Annual Meeting 2022

 • Sześć prezentacji posterowych przedstawiających aktywność kliniczną i przedkliniczną RVU120 i SEL24 (MEN1703);
 • Podanie związku RVU120, jako monoterapii, wykazało jedną całkowitą odpowiedź (ang. complete response, CR) oraz stabilizację choroby (ang. stable disease, SD) u dziesięciu pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. High-Risk Myelodysplastic Syndrome, HR-MDS);
 • W modelach przedklinicznych wykazano wysoki potencjał związku SEL24 (MEN1703) w leczeniu szpiczaka mnogiego (ang. multiple myeloma, MM), chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL).

 

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, przedstawi nowe dane wskazujące na aktywność kliniczną i przedkliniczną RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 oraz SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3. Zaktualizowane dane zostaną zaprezentowane podczas 64. edycji konferencji ASH 2022, która odbędzie się w dniach 10-13 grudnia 2022 r. w Nowym Orleanie, w Stanach Zjednoczonych.

Z niecierpliwością czekamy, aby zaprezentować zaktualizowane, pozytywne dane dla RVU120, z trwającego badania fazy Ib w AML i HR-MDS, które wykazują aktywność kliniczną i korzystny profil bezpieczeństwa związku. Ponadto, dane z etapu eskalacji dawki wskazują na znaczące zahamowanie biomarkera przy aktualnych poziomach dawkowania leku. Dlatego też w miarę postępu badania spodziewamy się dalszego wzrostu inhibicji – komentuje dr Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics.

W ramach prezentacji posterowych, Spółka przedstawi zaktualizowane dane z badania klinicznego RVU120 fazy Ib, prowadzonego u pacjentów z nawracającą/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (R/R AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Prezentacja danych obejmie dane efektywności i bezpieczeństwa terapii RVU120 w dawkach pomiędzy 75 mg a 110 mg. Na dzień 25 lipca 2022 r., siedemnastu pacjentów było leczonych RVU120. Jeden z pacjentów uzyskał całkowitą odpowiedź, a u dziesięciu pacjentów nastąpiła stabilizacja choroby. Ponadto, w trakcie badania RVU120 wykazał korzystny profil bezpieczeństwa.

Dodatkowo, zbadano efektywność farmakodynamiczną RVU120 u pacjentów z AML i HR-MDS, mierząc zmiany w poziomach bezpośredniego biomarkera – pSTAT5. W trakcie eskalacji dawki osiągnięto ekspozycję, przy której obserwowano zahamowanie markera pSTAT5 na poziomie przekraczającym 50%. Na bazie założeń przedklinicznych, próg ten jest wystarczający do uzyskania wysokiej skuteczności w wybranych grupach pacjentów, tzw. super-responderów.

Podczas konferencji ASH 2022, Grupa Menarini, Ryvu oraz współpracujące grupy akademickie, w tym naukowcy z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przedstawią dane przedkliniczne dla SEL24 (MEN1703), pierwszego w swojej klasie, doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3. Terapia skojarzona SEL24 (MEN1703) z gilterytynibem (Xospata), silnym i selektywnym doustnym inhibitorem FLT3, wywołuje całkowitą regresję guza in vivo, demonstrując wysoki potencjał kliniczny jednoczesnego hamowania kinaz FLT3 i PIM w AML.

Mechanizm działania oraz efektywność SEL24 (MEN1703) zostanie również zaprezentowana w przypadku modeli in vitro szpiczaka mnogiego (MM), klasycznych makrofagów związanych z chłoniakiem Hodgkina (cHL-TAM) i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). W modelach przedklinicznych, SEL24 (MEN1703) indukuje cytotoksyczność linii komórkowych MM, zaburza tworzenie naczyń krwionośnych w komórkach śródbłonka szpiczaka i wycisza aktywność szlaków sygnałowych istotnych dla przeżycia komórek szpiczaka. Badanie to pokazuje potencjał terapeutyczny SEL24 (MEN1703) w MM bezpośrednio związany z hamowaniem kinaz PIM.

– Cieszymy się, że nasz partner, Grupa Menarini, zaprezentuje liczne dane przedkliniczne dla związku SEL24, które wykazują jego potencjalną skuteczność w wielu modelach nowotworów hematologicznych – mówi dr Hendrik Nogai. ­

Prezentacje posterowe, które przedstawimy podczas nadchodzącej konferencji ASH Annual Meeting, potwierdzają wzrost naszego zrozumienia roli CDK8/19 i PIM/FLT3 w procesach nowotworowych oraz stały postęp w rozwoju klinicznym i przedklinicznym naszych projektów – dodaje.

 

Abstrakty zaakceptowane do prezentacji posterowej podczas 64. edycji konferencji ASH Annual Meeting & Exposition:

CDK8/19 Kinase Inhibitor RVU120 in Patients with AML or Higher-Risk MDS: Safety and Efficacy Results from New Dose Escalation Cohorts (Numer publikacji: 2771), Camille Abboud, MD (Washington University in Saint Louis/ Washington University School of Medicine), i in.

 • Nazwa sesji: 616. Acute Myeloid Leukemias: Investigational Therapies, Excluding Transplantation and Cellular Immunotherapies: Poster II
 • Data i czas prezentacji: niedziela, 11 grudnia 2022; 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)

 

Multiomics Analysis Confirms Effective Target Engagement for RVU120 – a First-in-class CDK8/19 Kinase Inhibitor in AML and MR-MDS Patients and Reveals the Mechanism of Action (Numer publikacji: 2642), dr Tomasz Rzymski (Ryvu Therapeutics), i in.

 • Nazwa sesji: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Poster II
 • Data i czas prezentacji: niedziela, 11 grudnia 2022; 18:00 – 20:00 (czasu wschodniego, ET)

 

PIM Inhibition by SEL24/MEN1703 Combines Synergistically with Gilteritinib in FLT3-ITD Preclinical Models of Acute Myeloid Leukemia (Numer publikacji: 1333), Daniela Bellarosa (Grupa Menarini), i in.

 • Nazwa sesji: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Poster I
 • Data i czas prezentacji: sobota, 10 grudnia 2022; 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

 

Super-enhancer-driven PIM Kinase Upregulation in Multiple Myeloma Maintains the Plasma
Cell-specific Oncogenic and Microenvironmental Circuits and Can Be Efficiently Targeted by the
Pan-PIM Inhibitor MEN1703
(Numer publikacji: 1822), Filip Garbicz (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), i in.

 • Nazwa sesji: 651. Multiple Myeloma and Plasma Cell Dyscrasias: Basic and Translational: Poster I
 • Data i czas prezentacji: sobota, 10 grudnia 2022; 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

 

PIM Kinases Regulate Super-Enhancer-Dependent Gene Expression In Diffuse Large B-Cell Lymphoma (Numer publikacji: 1310), Sonia Debek, (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), i in.

 • Nazwa sesji: 603. Lymphoid Oncogenesis: Basic: Poster I
 • Data i czas prezentacji: sobota, 10 grudnia 2022; 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

 

MEN1703-mediated PIM kinases inhibition impairs protumoral and immunosuppressive phenotype and functions of macrophages in classical Hodgkin Lymphoma (Numer publikacji: 2867), Maciej Szydlowski (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), i in.

 • Nazwa sesji: 622. Lymphomas: Translational–Non-Genetic: Poster II
 • Data i czas prezentacji: niedziela, 11 grudnia 2022; 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)