Ryvu Therapeutics prezentuje aktualne dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2022

  • Klinicznie istotna korzyść z zastosowania RVU120 w monoterapii: całkowita remisja (ang. complete remission, CR) u pacjenta z ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacjami w genach DNMT3A/NPM1; ponad 18-miesięczna terapia u pacjenta z zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) z mutacją w genie DNMT3A; stabilizacja choroby (ang. stable disease, SD) z redukcją komórek blastycznych u trzech dodatkowych pacjentów.
  • Partner Ryvu, Grupa Menarini prezentuje zaktualizowane dane kliniczne programu SEL24 (MEN1703) z badania fazy 1/2 u pacjentów z AML z mutacjami w IDH1/2.

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2022, zaprezentuje zaktualizowane dane kliniczne RVU120 z badania fazy 1b eskalacji dawki, prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Ponadto, partner Ryvu, Grupa Menarini, przedstawi aktualne wyniki kliniczne dla SEL24 (MEN1703) z badania fazy 1/2 u pacjentów z AML z mutacjami genów IDH1/2. Konferencja EHA 2022 odbywa się w dniach 9-17 czerwca 2022, zarówno stacjonarnie w Wiedniu, jak i wirtualnie.

Dane, które prezentujemy podczas tegorocznego kongresu EHA, pokazują nasze zaangażowanie w opracowywanie skutecznych, pierwszych w swojej klasie metod leczenia dla pacjentów cierpiących na nowotwory hematologiczne – komentuje Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych w Ryvu Therapeutics.

– Cieszymy się, że możemy przedstawić obiecujące wyniki dla programu RVU120 z badania fazy 1b eskalacji dawki, w którym zaobserwowaliśmy aktywność tej cząsteczki jako monoterapii u pacjentów z AML i HR-MDS w dawkach, które nie wymagały pełnej inhibicji naszego celu molekularnego – kinazy CDK8 i CDK19. Otrzymane dane kliniczne potwierdzają proponowany przez nas mechanizm działania w molekularnie zdefiniowanej podgrupie pacjentów z mutacjami w genach NPM1 i DNMT3A. Biorąc pod uwagę korzystne wyniki tych badań, planujemy dalszy rozwój kliniczny RVU120, zarówno w subpopulacji pacjentów wyselekcjonowanych w oparciu o biomarkery predykcyjne, jak również w szerszej grupie pacjentów cierpiących na AML – dodaje Hendrik Nogai.

Nowe dane kliniczne dla RVU120 są bardzo obiecujące i wskazują na potencjał RVU120 w terapii pacjentów, którzy aktualnie posiadają nieliczne możliwości leczenia – podsumowuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu w Ryvu Therapeutics. Jesteśmy również dumni z rozwoju klinicznego programu SEL24 (MEN1703), który jest opracowywany we współpracy z naszym partnerem, Grupą Menarini.

Z niecierpliwością oczekujemy dalszych publikacji danych dla naszych programów klinicznych na przestrzeni 2022 roku, a jednocześnie ciągle pracujemy nad rozwojem nowych i innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na nowotwory – dodał Przewięźlikowski.

 

Szczegóły prezentacji posterowych:

RVU120, inhibitor kinaz CDK8/19

Tytuł abstraktu: “CLI120-001 Phase1b Dose Escalation Study of RVU120 in Patients with AML or High-Risk MDS Safety and Efficacy Data Update”

Numer abstraktu: #P501

W ramach sesji posterowej zaprezentowano wstępne wyniki badania przeprowadzanego w pierwszych siedmiu kohortach pacjentów, u których RVU120 wykazał korzystny profil bezpieczeństwa i przewidywalny profil farmakokinetyczny (PK).

Na dzień 26 maja 2022 r., 16 pacjentów z AML lub HR-MDS otrzymało dawki leku (w tym pięciu z nich wciąż jest w trakcie leczenia) z medianą trzech poprzednich linii leczenia. W trakcie prowadzonego badania zaobserwowano znaczące korzyści kliniczne:

  • Jedna całkowita remisja (CR) u pacjenta z AML z mutacjami w genach FLT3/DNMT3A/NPM1;
  • Stabilna postać choroby u pacjenta z HR-MDS z mutacjami genu DNMT3A pozostającego w badaniu ponad 18 miesięcy; znaczne zmniejszenie liczby transfuzji czerwonych krwinek w różnych przedziałach czasowych;
  • Trzech dodatkowych pacjentów ze stabilną postacią choroby i zredukowaną liczbą blastów. Pacjenci z tej grupy mają niekorzystne rokowania i nie powiodło się u nich leczenie wcześniejszymi metodami.

Wykazano również bardzo dobrą korelację pomiędzy ekspozycją na związek oraz efektami farmakodynamicznymi (korelacja PK/PD) u pacjentów. Badania PK/PD u pacjentów wskazują, że korzyści kliniczne w zdefiniowanych grupach pacjentów mogą być uzyskane nawet przy niepełnym hamowaniu celu molekularnego. Pozyskane dane są kluczowe do właściwego określenia rekomendowanej dawki do drugiej fazy badań klinicznych.

W ramach eskalacji dawki, trwa obecnie rekrutacja pacjentów do kohorty z dawką 100 mg (NCT04021368).


Tytuł abstraktu:
“Preclinical and Clinical Signs of RVU120 Efficacy, a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A Mutation Positive AML and HR-MDS”

Numer abstraktu: #P450

Prezentowane dane przedkliniczne wykazują znaczącą skuteczność przeciwnowotworową RVU120 w komórkach AML pochodzących od pacjentów (ang. patient derived cells, PDCs) z mutacjami w genach DNMT3A i NPM1.

Cząstkowe wyniki trwającego badania fazy pierwszej (NCT04021368), wskazują na odpowiedź kliniczną u pacjenta z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową z mutacjami w genach DNMT3A oraz NPM1, u którego nastąpiła całkowita remisja. Wyniki te są zgodne z postulowaną hipotezą, wskazującą na szczególną wrażliwość pacjentów z mutacjami w genach NPM1 i DNMT3A. U pacjentów z mutacjami w tych genach, obserwuje się znaczące zmiany transkrypcyjne, szczególnie podniesioną ekspresję genów homeoboksowych (ang. homebox genes). W badaniach przedklinicznych udało się wykazać efektywną inhibicję ekspresji tych genów przez RVU120. Obserwowana kliniczna skuteczność przeciwnowotworowa RVU120 była również powiązana ze znaczącą inhibicją genów homeoboksowych oraz indukcją markerów różnicowania komórkowego, co wskazuje na specyficzną, celowaną aktywność RVU120.

Obecnie prowadzone są dalsze badania molekularne, których celem jest potwierdzenie mechanizmu działania oraz predykcyjnych markerów wrażliwości u większej liczby pacjentów z AML.

 

SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor PIM/FLT3

Tytuł abstraktu: “Phase 1/2 Study of SEL24/MEN1703, a First-In-Class Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with IDH1/2-Mutated Acute Myeloid Leukemia: The DIAMOND-01 Trial”

Numer abstraktu: #P520

Partner Ryvu, Grupa Menarini, przedstawił zaktualizowane dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności programu SEL24 (MEN1703), dualnego inhibitora PIM/FLT3, pochodzące z dodatkowej ekspansji kohorty badania DIAMOND-01, prowadzonego wśród pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową, z mutacjami w genach IDH1/2.

Na dzień 21 kwietnia 2022 r., do badania na etapie ekspansji kohorty włączono 25 pacjentów z AML z mutacjami w genach IDH1/IDH2. U pacjentów z tej grupy SEL24 (MEN1703) był dobrze tolerowany. Nie było konieczności przerywania podawania związku oraz nie zaobserwowano zgonów z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem (ang. treatment-related adverse events, TRAEs). W trakcie badania, w ramach kohorty pacjentów z mutacją IDH, SEL24 (MEN1703) wykazał skuteczność, z ogólnym odsetkiem odpowiedzi na leczenie (ang. overall response rates, ORR) oraz remisją całkowitą (ang. complete remission, CR) / remisją całkowitą z niepełną regeneracją hematologiczną (ang. complete remission with incomplete haematological recovery, CRi) / remisją całkowitą z częściową regeneracją hematologiczną (ang. complete remission with partial hematologic recovery, CRh) na poziomie 13%. Podobną skuteczność kliniczną wykazują inne leki stosowane jako monoterapia wśród pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową.

W oparciu o te dane, SEL24 (MEN1703) może być odpowiednią terapią dla grupy pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową z mutacją w genach IDH1/2. Planowane są dalsze badania kliniczne potwierdzające potencjał SEL24 (MEN1703) w różnych populacjach pacjentów z AML.

Wszystkie prezentacje posterowe są dostępne na stronie Ryvu: https://ryvu.com/investors-media/publications/