Ryvu Therapeutics zapowiada prezentacje posterów dotyczących projektu RVU120 oraz SEL24 (MEN1703) podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2022

Kraków, Polska – 12 maja 2022 r. – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, poinformowała, że podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), zaprezentowane zostaną dane kliniczne dla programu RVU120 (SEL120) z badania fazy 1b eskalacji dawki, prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), jak również dane kliniczne z badania fazy 1/2 programu SEL24 (MEN1703) u pacjentów z AML z mutacjami genów IDH1/2. Konferencja odbędzie się w dniach 9-17 czerwca, zarówno stacjonarnie w Wiedniu, jak i wirtualnie.

„Dane, które zaprezentujemy podczas nadchodzącego kongresu EHA, pokazują nieustanne zaangażowanie Ryvu w badania, mające na celu opracowanie innowacyjnych oraz skutecznych metod leczenia dla pacjentów cierpiących na nowotwory hematologiczne” – komentuje Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych w Ryvu Therapeutics. „Cieszymy się, że możemy przedstawić obiecujące wyniki dla programu RVU120 z trwającego badania fazy 1b, na etapie eskalacji dawki, w którym zaobserwowaliśmy aktywność tej cząsteczki jako monoterapii u pacjentów z AML i HR-MDS.

Warto również zauważyć, że dane pochodzące z prowadzonych równolegle badań translacyjnych, potwierdzają proponowany mechanizm działania w molekularnie zdefiniowanej podgrupie pacjentów z mutacjami w genach NPM1 i DNMT3A. Biorąc pod uwagę zachęcające wyniki tych badań, planujemy dalszy rozwój kliniczny RVU120, zarówno w subpopulacji pacjentów wyselekcjonowanych w oparciu o biomarkery predykcyjne, jak również w szerszej grupie pacjentów cierpiących na AML. Jesteśmy także dumni z rozwoju klinicznego programu SEL24 (MEN1703), który jest opracowywany we współpracy z naszym partnerem, Grupą Menarini.”

„Z niecierpliwością oczekujemy dalszych publikacji danych dla naszych programów klinicznych na przestrzeni 2022 roku, a jednocześnie ciągle pracujemy nad rozwojem nowych i innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na nowotwory.”


Szczegóły prezentacji posterowych:

RVU120, inhibitor kinaz CDK8/19

Tytuł abstraktu: “Preclinical and Clinical Signs of RVU120 Efficacy, a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A Mutation Positive AML and HR-MDS”

Numer abstraktu: #P450

Data prezentacji: 10 czerwca (piątek), godz.: 16:30 – 17:45

Prezentowane dane przedkliniczne wykazują różnicową wrażliwość komórek AML pochodzących od pacjentów (ang. patient derived cells, PDCs) z mutacjami w genach DNMT3A i NPM1 na podanie RVU120, zarówno in vitro, jak i in vivo. Skuteczność przeciwnowotworowa RVU120 powiązana ze zmianami transkrypcyjnymi, przede wszystkim hamowaniem genów homeoboksowych (ang. homebox) oraz indukcją markerów różnicowania komórkowego. Wstępne wyniki u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową i zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka leczonych RVU120 wskazują na odpowiedź kliniczną u grupy chorych z mutacjami w genie DNMT3A oraz NPM1. Mutacje te definiują częsty molekularny podtyp AML, charakteryzujący się wysoką ekspresją genów homeoboksowych. Obecnie prowadzone są dalsze badania molekularne, których celem jest potwierdzenie mechanizmu działania oraz predykcyjnych markerów wrażliwości u większej liczby pacjentów.

Tytuł abstraktu: “CLI120-001 Phase1b Dose Escalation Study of RVU120 in Patients with AML or High-Risk MDS Safety and Efficacy Data Update”

Numer abstraktu: #P501

Data prezentacji: 10 czerwca (piątek), godz.: 16:30 – 17:45

W ramach prezentacji posterowej omówione zostaną wstępne wyniki badania przeprowadzanego w pierwszych sześciu kohortach pacjentów, u których RVU120 wykazał korzystny profil bezpieczeństwa i przewidywalny profil farmakokinetyczny (PK). Podczas badania zaobserwowano znaczącą aktywność farmakodynamiczną (PD) oraz skuteczność kliniczną związku na poziomie dawek 50 i 75 mg. Obecnie trwa rekrutacja pacjentów do badania, a kohorta z najwyższą dawką otrzymuje obecnie 85 mg RVU120  (NCT04021368).

 

SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor PIM/FLT3

Tytuł abstraktu: “Phase 1/2 Study of SEL24/MEN1703, a First-In-Class Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with IDH1/2-Mutated Acute Myeloid Leukemia: The DIAMOND-01 Trial”

Numer abstraktu: #P520

Data prezentacji:  10 czerwca (piątek), godz.: 16:30 – 17:45

Partner Ryvu, Grupa Menarini, przedstawi zaktualizowane dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności projektu SEL24 (MEN1703), dualnego inhibitora PIM/FLT3, pochodzące z dodatkowej ekspansji kohorty badania DIAMOND-01 prowadzonego wśród pacjentów z AML, z mutacjami IDH1/2. Badanie wykazało odpowiedni profil bezpieczeństwa oraz skuteczność SEL24 (MEN1703) jako monoterapii u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową z mutacjami w IDH1/2.

Wszystkie abstrakty są dostępne na stronie konferencji: https://ehaweb.org/.