Ryvu Therapeutics zapowiada publikację najnowszych wyników programów RVU120 oraz SEL24 (MEN1703) podczas konferencji ASCO 2022 Annual Meeting

Kraków, Polska – 27 kwietnia 2022 r. – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych małocząsteczkowych terapii onkologicznych, zapowiada publikację najnowszych wyników dwóch projektów onkologicznych podczas nadchodzącej konferencji 2022 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 3 – 7 czerwca 2022 r., w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.

Podczas kongresu przedstawione zostaną dane najbardziej zaawansowanego programu onkologicznego Spółki, RVU120, oraz projektu SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3, rozwijanego przez włoską Grupę Menarini.


Abstrakty zaakceptowane do publikacji:

  • Tytuł: Phase 1/2 study of SEL24/MEN1703, a first-in-class dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with IDH1/2-mutated acute myeloid leukemia: The DIAMOND-01 trial
    Tytuł sesji posterowej: Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant
    Numer abstraktu: 7024
    Data prezentacji: 4 czerwca 2022 (sobota), godz.: 8:00 – 11:00 CDT
  • Tytuł: Phase I/II trial of RVU120 (SEL120), a CDK8/CDK19 inhibitor in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors
    Numer abstraktu (wyłącznie publikacja on-line): e15091

 

Pełna treść abstraktów zostanie opublikowana 26 maja, o godzinie 17:00 (EDT)/ 23:00 (CET)

 

O RVU120 (SEL120)

RVU120 (SEL120) jest odkrytym i rozwiniętym przez Ryvu Therapeutics, selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność działania w nowotworach hematologicznych, jak i w modelach in vitro oraz in vivo w wielu rodzajach guzów litych.

Obecnie trwają badania fazy I („first-in-human”) RVU120 w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce szpikowej (AML) lub zespole mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) (NCT04021368), oraz badania fazy I/II, prowadzone u pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi (NCT05052255). Ponadto w ramach rozwoju projektu prowadzone są dodatkowe badania translacyjne związku RVU120.

25 marca 2020 r. amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał RVU120 możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

RVU120 został opracowany przez naukowców Ryvu Therapeutics i otrzymał wsparcie od Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (TAP).

 

O SEL24 (MEN1703)

SEL24 (MEN1703), pierwszy w swojej klasie, doustny, inhibitor kinaz PIM/FLT3 odkryty przez Ryvu Therapeutics, aktualnie rozwijany na mocy wyłącznej licencji przez Grupę Menarini. Związek SEL24 (MEN1703) jest rozwijany w ramach badania klinicznego DIAMOND-01 (NCT03008187) typu „first-in-human” fazy I/II na etapie eskalacji dawki i ekspansji kohorty. SEL24 (MEN1703) jest obecnie badany w zastosowaniu w postaci monoterapii u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML).

Na etapie eskalacji dawki w badaniu DIAMOND-01, związek SEL24 (MEN1703) wykazał dopuszczalny profil bezpieczeństwa, aż do rekomendowanej dawki na poziomie 125 mg na dobę. W badaniu wykazano wstępne oznaki aktywności w monoterapii przeciwbiałaczkowej, zwłaszcza u pacjentów z ostrą postacią białaczki szpikowej z mutacją IDH. Wyniki te uzasadniają dalsze badania nad rozwojem klinicznym SEL24 (MEN1703) w AML, w tym potencjału do skupienia się na molekularnie zdefiniowanej podgrupie pacjentów.

4 listopada 2021 r. amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał SEL24 (MEN1703) możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową.