Ryvu Therapeutics podsumowuje osiągnięcia 2021 roku

Kraków, Polska – 15 marca 2022 r. – Ryvu Therapeutics S.A. [ticker: RVU], firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych małocząsteczkowych terapii onkologicznych, opublikowała raport roczny za 2021 rok, podsumowując najważniejsze osiągnięcia ubiegłego roku oraz wskazując kluczowe obszary rozwoju Spółki.

 

Komentarz Prezesa Zarządu:

Patrząc na miniony rok mogę z dumą stwierdzić, że w 2021 roku dokonaliśmy wielu znaczących postępów w naszym portfelu badawczo-rozwojowym. Rozwój prowadzonych badań odbywał się zgodnie z założoną strategią, a postępy dotyczą zarówno naszych programów klinicznych, jak i projektów wczesnej fazy – komentuje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

W roku 2021 rozszerzyliśmy badanie kliniczne fazy I/II, naszej flagowej cząsteczki RVU120, o nowe wskazanie terapeutyczne, czyli nawrotowe/oporne na leczenie przerzutowe lub zaawansowane guzy lite, oraz o dodatkowe ośrodki kliniczne. Cząsteczka SEL24 (MEN1703) osiągnęła kolejne etapy rozwoju, co uprawniło nas do otrzymania płatności z tytułu kamienia milowego od naszego partnera, spółki Menarini. Spółka Galapagos zdecydowała się dalej rozwijać programy badawcze w oparciu o pakiet danych opracowany przez Ryvu. Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach naukowych i inwestorskich, podczas których spotykaliśmy się z pozytywnym przyjęciem zarówno naszej strategii naukowej, jak i celów biznesowych. Dzięki ubiegłorocznym sukcesom badawczym patrzymy z optymizmem w przyszłość” – dodaje Przewięźlikowski.

 

Zaproszenie na webinar:

Zarząd Ryvu Therapeutics serdecznie zaprasza na webinar skierowany do inwestorów, analityków i dziennikarzy, podczas którego Spółka podsumuje osiągnięcia 2021 roku oraz przedstawi plany rozwoju.

Webinar odbędzie się on-line już dziś, 15 marca o godzinie 14.00. W celu uczestnictwa w webinarze prosimy o zalogowanie się pod linkiem live.ryvu.com przed rozpoczęciem konferencji.

 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2021 roku, oraz tych do daty publikacji raportu:

 • 03.2021 – zapowiedź prezentacji najnowszych wyników programów onkologicznych podczas konferencji AACR 2022.
 • 01.2022 – dr Hendrik Nogai dołączył do Ryvu Therapeutics i objął stanowisko Chief Medical Officer. Dr Nogai jest dyplomowanym lekarzem medycyny w dziedzinie hematologii/onkologii i chorób wewnętrznych. Posiada niemal 10-letnie doświadczenie w opiece nad pacjentami i prowadzeniu badań podstawowych oraz 17-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz w doradztwie biznesowym w międzynarodowych firmach farmaceutycznych i funduszach inwestycyjnych.
 • 12.2021 – Otrzymanie od Menarini płatności w kwocie 1 mln EUR związanej z osiągnięciem kamienia milowego w rozwoju SEL24 (MEN1703).
 • 12.2021 – Zgoda na przeprowadzenie badań fazy I/II cząsteczki RVU120 w Hiszpanii wydana przez Hiszpańską Agencję Leków i Produktów Medycznych.
 • 12.2021 – Galapagos NV skorzystał z wyłącznego prawa opcji do licencjonowania programu badawczego Ryvu w obszarze chorób zapalnych w oparciu o cząsteczki odkryte i rozwinięte przez Spółkę. Ryvu otrzyma 5,78 mln zł oraz będzie upoważnione do otrzymywania kolejnych płatności za osiągnięcie kamieni milowych.
 • 11.2021 – Partner Ryvu, Grupa Menarini, otrzymał od FDA możliwość uznania SEL24 (MEN1703) za lek sierocy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.
 • 09.2021 – Podanie RVU120 (SEL120) pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I/II w nawracających/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych.
 • 07.2021 – Wznowienie częściowo wstrzymanego badania klinicznego fazy Ib projektu RVU120 (SEL120) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej/zespołu mielodysplastycznego.
 • 08.2021 – Publikacja wyników badań nad inhibitorami MCT4 w Journal of Medicinal Chemistry
 • 06.2021 – Prezentacja wstępnych pozytywnych danych klinicznych podczas EHA Virtual Congress 2021.
 • 06.202 – Platforma syntetycznej letalności zaprezentowana podczas wydarzenia zorganizowanego dla inwestorów. Omówienie projektów WRN, PRMT5 i nowych celów molekularnych rozwijanych w pipeline Spółki.
 • 04.2021 – Vatnak Vat-Ho nowym Chief Business Officer w Ryvu Therapeutics.
 • 04.2021 – Częściowe, czasowe wstrzymanie badania klinicznego RVU120 (SEL120) przez FDA.
 • 10-15.04.2021 – Prezentacja posterów podczas AACR Virtual Annual Meeting 2021.
 • 03.2021 – Zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych” o wartości dofinansowania 18,94 mln zł.
 • 03.2021 – Zawarcie umowy z Covance Inc na przeprowadzenie fazy I (eskalacja dawki) w ramach badania fazy I/II RVU120 (SEL120) u pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.
 • 01.2021 – Zgoda URPL i Komisji Bioetycznej na rozszerzenia badania RVU120 o ośrodki kliniczne w Polsce.
 • 01.2021 – Złożenie wniosku o rozszerzenia badania klinicznego RVU120 o pacjentów z guzami litymi.

 

Udział w konferencjach naukowych i inwestorskich:

 • American Society of  Hematology (ASH), 11-14 grudnia 2021 r. w Atlancie, prezentacje posterów RVU120 i SEL24 (MEN1703).
 • San Antonio Breast Cancer Symposium 2021, 7-10 grudnia 2021 r. w San Antonio, prezentacja posteru RVU120.
 • SITC 2021 – organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Immunoterapii Onkologicznej, 10-14 listopada 2021 r. w Waszyngtonie.
 • Morgan Stanley 19th Annual Global Healthcare Conference, 9 – 15 września 2021 r. Podczas wydarzenia Vatnak Vat-Ho, Chief Business Officer w Ryvu, brał udział w panelu dyskusyjnym, a także w indywidualnych spotkaniach z inwestorami.
 • C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference, 13 – 15 września 2021 r. Podczas konferencji Ryvu wygłosiło prezentację korporacyjną, a także uczestniczyło w spotkaniach z inwestorami.
 • Konferencja Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), 9-17 czerwca 2021 r. Prezentacja pozytywnych danych klinicznych fazy I dla RVU120 oraz danych klinicznych fazy I/II dla SEL24 (MEN1703).
 • AACR Virtual Annual Meeting, 10 – 15 kwietnia oraz 17 – 21 maja 2021 r. Prezentacja najnowszych wyników projektów onkologicznych Ryvu podczas konferencji.


Wyniki finansowe za 2021 rok

W 2021 r. Ryvu zaraportowało 37,5 mln PLN przychodów, z czego ponad 67% stanowiły otrzymane granty (25,2 mln PLN), a pozostałą część stanowią przychody uzyskane z tytułu umów partneringowych (11,2 mln PLN) oraz pozostałe (1,1 mln PLN).

Koszty operacyjne, z wyłączeniem niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wyniosły 92,4 mln PLN. Składały się na nie głównie koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Strata EBITDA z wyłączeniem programu motywacyjnego wyniosła 42,3 mln PLN wobec 23,3 mln PLN w 2020 r. Strata netto z wyłączeniem programu motywacyjnego wyniosła 54,5 mln PLN wobec 31,7 mln PLN w 2020 r.

Raportowane wyniki finansowe wpisują się w założenia strategii Ryvu Therapeutics. Spółka koncentruje się obecnie na wzroście wartości prowadzonych projektów, planując ich komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju, w których będą mogły wygenerować znacznie wyższe przychody. Zaawansowany etap rozwoju projektów związany jest z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów prac badawczo-rozwojowych, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach Spółki.

Na dzień 10 marca 2022 r. Ryvu Therapeutics posiadało 68,2 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.