Ryvu Therapeutics ogłasza, że Galapagos skorzystał z prawa opcji do licencjonowania programu o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych

Kraków, Polska – 14 grudnia 2021 – Ryvu Therapeutics (GPW: RVU) ogłosiło, że ustalone wcześniej kryteria zawarte w umowie pomiędzy spółkami Ryvu Therapeutics i Galapagos z dnia 16 kwietnia 2020 r., dotyczące prawa opcji, licencji i współpracy naukowej, zostały osiągnięte. W związku z tym firma Galapagos skorzystała z przysługującego jej prawa opcji do wyłącznego rozwoju i komercjalizacji programu.

Celem współpracy badawczo-rozwojowej między firmami jest odkrywanie i rozwój małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych. W ramach tej współpracy Ryvu odpowiada za wczesne etapy odkrywania leku. Wspólne badania realizowane przez naukowców z obu spółek koncentrują się na nowym celu molekularnym zidentyfikowanym przez badaczy Ryvu. Ponadto Ryvu wspierało projekt zasobami oraz specjalistyczną wiedzą z zakresu wysokoprzepustowych badań przesiewowych, chemii medycznej i biologii.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników naszej dotychczasowej współpracy badawczej z Galapagos. Przez ponad rok nasze zespoły pracowały nad nowym celem terapeutycznym rozwijanym w obszarze chorób zapalnych, co zaowocowało tym, że Galapagos skorzystał z prawa opcji do programu. Jestem bardzo dumny i pełen wiary w to, że w przyszłości ten program pomoże pacjentom zmagającym się z pewnymi chorobami zapalnymi – komentuje Vatnak Vat-Ho, Chief Business Officer w Ryvu Therapeutics.

Korzystając z prawa opcji, Galapagos otrzymuje od Ryvu pełne globalne prawa do kontynuowania badań, rozwoju i komercjalizacji programu opartego na związkach odkrytych i opracowanych przez Ryvu. W następstwie tego Ryvu otrzyma płatność z tytułu opcji oraz będzie upoważnione do otrzymywania kolejnych płatności za osiągnięcie kamieni milowych w zakresie badań i rozwoju, a także tantiem z tytuły przyszłej sprzedaży.