Ryvu Therapeutics wraz z partnerami zaprezentuje wyniki badań klinicznych oraz translacyjnych RVU120 oraz SEL24/MEN1703 na konferencjach ASH Annual Meeting & Exposition oraz SABCS 2021

 • 6 prezentacji posterowych przedstawiających aktywność kliniczną i przedkliniczną RVU120 i SEL24/MEN1703
 • Wstępne dane fazy Ib RVU120 wykazały korzystny profil bezpieczeństwa i wczesne oznaki skuteczności, w tym całkowitą odpowiedź (ang. complete response, CR) w pierwszych pięciu kohortach pacjentów
 • Kontynuacja etapu eskalacji dawki w badaniu pacjentów z AML i HR-MDS
 • Badania translacyjne RVU120 wykazały silny trend skuteczności związku w komórkach pobranych od pacjentów (ang. patient derived cells, PDCs) z mutacją DNMT3A
 • Modele przedkliniczne wykazują potencjał kliniczny RVU120 w terapii raka piersi

 

Kraków, Polska – 4 listopada 2021 – Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii onkologicznych, poinformowała, że nowe dane przedstawiające aktywność kliniczną oraz przedkliniczną RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 oraz SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3, zostaną zaprezentowane podczas 63. edycji konferencji ASH Annual Meeting & Exposition, która odbędzie się w dniach 11-14 grudnia 2021 r., w Atlancie, w Georgii, USA, oraz podczas 44. edycji konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), która odbędzie się w dniach 7-10 grudnia 2021 r., w San Antonio, w Teksasie, USA.

W ramach prezentacji posterowych omówione zostaną dane przedstawiające korzystny profil bezpieczeństwa oraz wstępne oznaki skuteczności RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 rozwijanego w obszarze nowotworów hematologicznych i guzów litych, będącego w trakcie badania fazy 1b, „first-in-human”, na etapie eskalacji dawki (CLI120-001), prowadzonego aktualnie u pacjentów z nawrotową lub oporną (R/R) postacią ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Wstępne wyniki, wskazujące na skuteczność RVU120, obejmują pełną odpowiedź (ang. complete response, CR) u pacjenta z AML, oraz odpowiedź erytroidalną (ang. erythroid response, ER) u pacjenta z HR-MDS, z nawrotową postacią choroby, uprzednio leczonych licznymi terapiami.

Ponadto zaprezentowane zostaną wyniki badań translacyjnych RVU120 wskazujące na potencjalny związek pomiędzy odpowiedzią kliniczną u pacjenta z AML, z mutacją w genie DNMT3A, na podstawie wyników z komórek pobranych od pacjentów (PDCs) z mutacją DNMT3A. Natomiast dodatkowe badania translacyjne wykazały związek pomiędzy kliniczną odpowiedzią erytroidalną u pacjenta z MDS z silnym potencjałem różnicowania erytroidalnego RVU120 w modelach przedklinicznych. Obecnie, w siedmiu ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, prowadzona jest rekrutacja pacjentów w ramach kohorty 4, mająca na celu zebranie dodatkowych danych dotyczących bezpieczeństwa związku.

Dodatkowy poster dotyczący potencjalnej skuteczności RVU120 w modelach hormononiezależnego raka piersi zostanie zaprezentowany podczas tegorocznej 44. edycji konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium® (SABCS).

Również podczas konferencji ASH, Menarini Group, która na mocy wyłącznej licencji rozwija związek SEL24 (MEN1703), zaprezentuje wyniki badania „first in human” CLI24-001 (DIAMOND-01, ClinicalTrials.gov identifier: NCT03008187) związku SEL24 (MEN1703), prowadzonego w ramach fazy I/II, będącego na etapie ekspansji kohorty.

Cieszymy się, że możemy zaprezentować dane z trwającego badania fazy Ib RVU120, będącego na etapie eskalacji dawki w AML i HR-MDS, gdzie zaobserwowaliśmy odpowiedzi kliniczne, oraz w guzach litych, gdzie prezentujemy solidne wyniki badań translacyjnych w przypadku raka piersi. Jest to prawdziwy kamień milowy dla Ryvu oraz naszych współpracowników z MD Anderson Cancer Center oraz Menarini móc zaprezentować aż sześć posterów dotyczących RVU120 oraz SEL24 podczas tak znaczących konferencji naukowych – komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics S.A.

 

Abstrakty zaakceptowane do prezentacji posterowej podczas 63. edycji konferencji ASH Annual Meeting & Exposition:

CLI120-001 Phase Ib Study of RVU120 (SEL120) in Patients with AML and High Risk MDS: Updated Safety/Efficacy Results from Initial Dose Escalation (Publication Number: 3418), Camille Abboud Sr., MD (Washington University in Saint Louis/ Washington University School of Medicine) et al.

 • Nazwa sesji: 616. Acute Myeloid Leukemias: Investigational Therapies, Excluding Transplantation and Cellular Immunotherapies: Poster III
 • Data: poniedziałek, 13 grudnia 2021
 • Czas prezentacji: 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)

RVU120 (SEL120) CDK8/19 Inhibitor – a Drug Candidate for the Treatment of MDS Can Induce Erythroid Differentiation (Publication Number: 1518), Tomasz Rzymski, Ph.D. (Ryvu Therapeutics) et al.

 • Nazwa sesji: 636. Myelodysplastic Syndromes—Basic and Translational: Poster I
 • Data: sobota, 11 grudnia 2021
 • Czas prezentacji: 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

Inhibition of Cyclin Dependent Kinase 8 (CDK8): A Novel Approach to Target the Leukemia Initiating Cells (LICs) in T-Cell Acute Lymphoblastic Leukaemia (T-ALL) (Publication Number: 2250), Sujan Piya, Ph.D. (MD Anderson Cancer Center) et al.

 • Nazwa sesji: 605. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Lymphoid Neoplasms: Poster II
 • Data: niedziela, 12 grudnia 2021
 • Czas prezentacji: 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)

Preclinical and Clinical Signs of Efficacy of RVU120 (SEL120), a Specific CDK8/19 Inhibitor in DNMT3A-Mutated AML (Publication Number: 2371), Tomasz Rzymski, Ph.D. (Ryvu Therapeutics) et al.

 • Nazwa sesji: Name: 617. Acute Myeloid Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster II
 • Data: niedziela, 12 grudnia 2021
 • Czas prezentacji: 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)

SEL24 (MEN1703) Inhibits PIM/FLT3 Downstream Target in Acute Myeloid Leukemia (AML) Patients: Results of the Pharmacodynamics (PD) Assay and Genomic Profiling in the First-in-Human Diamond-01 Trial (Publication Number: 3436), Alessandro Paoli (Menarini Group) et al.

 • Nazwa sesji: 617. Acute Myeloid Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster III
 • Data: poniedziałek, 13 grudnia 2021
 • Czas prezentacji: 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)

Wszystkie wspomniane abstrakty opublikowane zostały na stronie: https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting/abstracts

 

Abstrakt dopuszczony do prezentacji posterowej podczas tegorocznej edycji konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium®, która odbędzie się w dniach 7-10 grudnia 2021 r., w Henry B. Gonzalez Convention Centre, w San Antonio, w Teksasie, USA:

Selective CDK8/CDK19 inhibitor RVU120 demonstrates efficacy against hormone-independent breast cancer cells in vitro and in vivo (#1766), Tomasz Rzymski, Ph.D. (Ryvu Therapeutics) et al.

 • Numer programu: P5-17-13
 • Sesja posterowa #5: 10 grudnia 2021, 7:00 – 8:30 (czas wschodni, ET)