Wizyta dyrektora NCBR w siedzibie Ryvu Therapeutics S.A.

Kraków, Polska – 10 września 2021 – Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych z przyjemnością informuje, że w dniu 9 września odbyło się spotkanie z dr. inż. Wojciechem Kamienieckim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dyrektor Centrum odwiedził 9 września br. krakowską siedzibę Ryvu Therapeutics S.A.

Cykliczne spotkania dyrekcji NCBR z beneficjentami to istotny element realizacji strategii NCBR, która zakłada ścisłą współpracę Centrum z innowatorami, aktywną rolę w tworzeniu warunków do inwestowania w prace B+R oraz proklienckie nastawienie pracowników instytucji. To także ważny etap przygotowania NCBR do realizacji wyzwań związanych z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej, zwłaszcza wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Ryvu Therapeutics to polska firma biotechnologiczna, której misją jest rozwój innowacyjnych małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowoczesnymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji małocząsteczkowych związków o korzystnych profilach i aktywności.

Spółka została założona w 2007 r. (do 2019 roku działała jako Selvita S.A.), obecnie zatrudnia ponad 170 pracowników, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Zespół Ryvu tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy bogatą wiedzę z obszaru nauk o życiu łączą z efektywnym i nowoczesnym zarządzaniem projektami badawczymi.

Podczas wizyty w Krakowie dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki spotkał się z zarządem Ryvu Therapeutics, aby poznać realizowane przez spółkę projekty badawczo-rozwojowe.

Spotkaniu towarzyszyła też dyskusja o potrzebach sektora biotechnologicznego w zakresie finansowania badań nad nowymi lekami i terapiami, dobrych praktykach dotyczących wdrożenia innowacji w sektorze zdrowia oraz perspektywach rozwoju branży biotechnologicznej w Polsce.

– Jak pokazują dane z naszego najnowszego raportu dotyczącego działalności B+R dużych firm, podmioty z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej należą do grona liderów innowacyjności w naszym kraju. 5% wszystkich projektów dużych firm obsługiwanych przez NCBR dotyczy właśnie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – mówił dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Jednocześnie tego typu projekty są najbardziej kosztochłonne. To więc konieczne, aby instytucje publiczne, takie jak NCBR, wspierały działalność badawczą w ważnych dla nas wszystkich obszarach i partycypowały w jej kosztach.  

Ważnym punktem w programie wizyty było także odwiedzenie nowej siedziby Ryvu Therapeutics – Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL). CBRIL powstało w 2020 roku i jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.

Zespół doświadczonych profesjonalistów, najwyższej jakości infrastruktura, otoczenie naukowe i historia badań nad lekami w Krakowie, to czynniki, dzięki którym Ryvu może stać się polskim centrum innowacyjnych badań i rozwoju na światowym poziomie w dziedzinie farmacji i biotechnologii.

– Dynamiczny rozwój Ryvu Therapeutics był możliwy, między innymi, dzięki wsparciu prac B+R w ramach programów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – powiedział prezes zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski. –  Dofinansowanie projektów przez Centrum pozwoliło Spółce na realizację strategicznych planów, a przede wszystkim rozwój innowacyjnych terapii w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów. NCBR przyznało Ryvu do tej pory dofinasowanie na realizację 17 projektów w łącznej wysokości blisko 289 mln złotych.

Najbardziej zaawansowanym projektem spółki jest RVU120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, który obecnie znajduje się w fazie Ib badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS) oraz w fazie I/II badania klinicznego u chorych z nawracającymi/opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi. W czerwcu 2021 roku, podczas konferencji EHA 2021, zaprezentowane zostały pierwsze pozytywne dane z badania klinicznego fazy I RVU120 u pacjentów z AML i MDS.

Drugim klinicznym projektem spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Projekt ten został już skomercjalizowany i na mocy zawartej umowy licencyjnej jest rozwijany przez włoską Grupę Menarini. Podczas tegorocznych konferencji ASCO i EHA przedstawione zostały pierwsze wyniki badania klinicznego SEL24 (MEN1703) fazy II, które wykazały wstępną skuteczność związku jako monoterapii w nawrotowej/opornej na leczenie postaci ostrej białaczki szpikowej, szczególnie u chorych z mutacją IDH.

Pozostałe projekty Ryvu wykorzystują bogatą wiedzę z zakresu biologii nowotworów i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności (WRN, delecja MTAP) oraz immunoonkologii (bezpośredni agoniści STING, inhibitory HPK1).

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju