Syntetyczna śmiertelność w leczeniu nowotworów – seminarium z Ryvu Therapeutics

Kraków, Polska – 2 czerwca 2021 r. – Ryvu Therapeutics (GPW: RVU), jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, skupiająca się na odkrywaniu i rozwoju nowych terapii onkologicznych, ma przyjemność zaprosić do udziału w webinarium „Syntetyczna śmiertelność w leczeniu nowotworów.”

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane ze zjawiskiem syntetycznej śmiertelności w leczeniu nowotworów. Z pomocą czołowych badaczy w tej dziedzinie omówione zostaną podstawowe zagadnienia naukowe dotyczące zjawiska syntetycznej śmiertelności, a także w jaki sposób Ryvu Therapeutics wykorzystuje mechanizm syntetycznej letalności w swoich projektach badawczych, koncentrując się na najbardziej zaawansowanych programach Spółki z tego obszaru: WRN i delecji MTAP. Na zakończenie przedstawiony zostanie potencjał biznesowy tego obszaru oraz jego otoczenie konkurencyjne.

 

Data: 9 czerwca 2021 r. (środa)
Godzina: 15:00 CEST


Szczegółowa agenda:

I. Wprowadzenie – dr Krzysztof Brzózka, Chief Scientific Officer, Ryvu Therapeutics

II. Zjawisko syntetycznej letalności w badaniach nad lekami przeciwnowotworowymi – dr hab. Michał Mikula, Profesor Instytutu, Zakład Genetyki Narodowy Instytut Onkologii – im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

III. Platforma syntetycznej letalności w Ryvu Therapeutics: omówienie portfolio projektowego
– dr Mateusz Nowak, Director of Early Discovery and Innovation, Ryvu Therapeutics

IV. Perspektywa rynkowa: partnering i inwestycje – Vatnak Vat-Ho, Chief Business Officer, Ryvu Therapeutics

V. Sesja Q&A (30 minut)

Rejestracja na wydarzenie: https://event.webinarjam.com/register/152/l91qwaqz

 

Zjawisko syntetycznej letalności

Jednym z wyzwań w rozwoju nowych leków jest ograniczona liczba celów białkowych, które są jednocześnie ściśle powiązane z etiologią choroby i podatne na celowanie związkami małocząsteczkowymi. W ramach projektów wykorzystujących zjawisko syntetycznej letalności identyfikowane są nowe cele białkowe i mechanizmy wrażliwości komórek nowotworach, które można wykorzystać terapeutycznie.

Związki syntetycznie letalne selektywnie zabijają komórki nowotworowe charakteryzujące się ściśle określoną cechą genetyczną, epigenetyczną bądź metaboliczną, oszczędzając komórki niezmienione. Podejście to jest wykorzystywane w Ryvu Therapeutics w celu zidentyfikowania związków o wysokiej aktywności.