Ryvu Therapeutics zaprezentuje podczas konferencji STING- & TLR-Targeting Therapies Summit

Kraków, Polska – 14 maja 2021 r. – Ryvu Therapeutics (GPW: RVU), jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, skupiająca się na odkrywaniu i rozwoju nowych terapii onkologicznych, zaprezentuje najnowsze wyniki podczas drugiej edycji konferencji STING- & TLR-Targeting Therapies Summit, odbywającej się wirtualnie w dniach 25-27 maja 2021 roku.

Celem konferencji jest prezentacja postępów i omówienie rozwoju potencjalnych leków modulujących ścieżki receptorów cGAS-STING i receptorów Toll-like, stosowanych zarówno jako monoterapia, jak i adiuwanty w kombinacji z innymi lekami.

Podczas wydarzenia, w środę, 26 maja o godz. 14:25 (EDT)/11:25 (PDT), dr Krzysztof Brzózka, Dyrektora ds. Naukowych w Ryvu, wygłosi prezentację, na której omówi zagadnienia związane z agonistami białka STING opracowanymi przez Ryvu. Nowa generacja tych bezpośrednich małocząsteczkowych immunomodulatorów białka STING opracowanych i rozwijanych przez Spółkę charakteryzuje się przede wszystkim możliwoścą podania ogólnoustrojowego oraz wysoką skutecznością działania.

Więcej informacji na temat wydarzenia: https://sting-tlr-targeting-therapies.com/