Publikacja trzech posterów dotyczących SEL24/MEN1703, w tym analizy danych farmakodynamicznych z fazy eskalacji dawki badania DIAMOND-01, na konferencji American Society of Hematology (ASH)

Kraków, Polska – 1 grudnia 2020 – Ryvu Therapeutics S.A. [GPW: RVU], jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, przekazała dzisiaj informację o pozytywnych wynikach testów farmakodynamicznych związku SEL24/MEN1703 na podstawie danych uzyskanych w fazie eskalacji dawki będącej częścią trwającego badania klinicznego fazy I/II: DIAMOND-01 (CLI24-001; identyfikator Clinicaltrials.gov NCT03008187). SEL24/MEN1703 jest pierwszym w swojej klasie (ang. „first-in-class”), doustnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o potencjalnym zastosowaniu jako monoterapia w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML).

Poster zatytułowany “SEL24/MEN1703 provides PIM/FLT3 Downstream Pathway Inhibition in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blast Cells: Results of the Pharmacodynamic (PD) Assay in the Dose Escalation Part of First-in-Human DIAMOND Trial” zostanie zaprezentowany podczas 62 edycji konferencji American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, która odbędzie się on-line w dniach od 5 do 8 grudnia bieżącego roku.

Jesteśmy bardzo dumni z postępów badania klinicznego związku SEL24/MEN1703. Pozytywne wstępne wyniki fazy eskalacji dawki wskazują na pożądany profil bezpieczeństwa, potwierdzenie efektywności oraz silne oddziaływanie na cel terapeutyczny w komórkach blastycznych krwi obwodowej i szpiku kostnego u pacjentów z AML leczonych SEL24/MEN1703 – komentuje dr n. med. Setareh Shamsili, Dyrektor ds. Medycznych w Ryvu Therapeutics. Równocześnie niezwykle cieszy nas fakt, że dalsze badania nad hamowaniem kinaz PIM jako potencjalnej strategii terapeutycznej w dodatkowych wskazaniach hematoonkologicznych, takich jak chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), czy szpiczak mnogi (MM) są prowadzone we współpracy z naszymi globalnym partnerem i wyłącznym sponsorem badania klinicznego Grupą Menarini, jak i badaczami ze środowisk akademickich, a ich wyniki wskazują na potencjał celowania w kinazy PIM w dodatkowych wskazaniach. Wspólnie z Menarini, jesteśmy w pełni skupieni na opracowaniu nowych efektywnych i bezpiecznych metod leczenia dla pacjentów onkologicznych na całym świecie – dodaje dr Shamsili.

DIAMOND-01 to badanie kliniczne typu „first-in-human” fazy I/II eskalacji dawki i ekspansji kohorty związku SEL24/MEN1703, sponsorowane jest przez Menarini na mocy wyłaczenej licjencji udzielonej przyz Ryvu Therapeutics. Badanie prowadzone jest u pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML), a także u osób wcześniej nieleczonych, niekwalifikujących się do chemioterapii. Obecnie został zakończony etap eskalacji dawki wskazujący na dopuszczalny profil bezpieczeństwa aż do rekomendowanej dawki na poziomie 125 mg na dobę, oraz wstępne oznaki aktywności w monoterapii przeciwbiałaczkowej.

Celem analizy farmakodynamicznej jest zbadanie stopnia modulacji celu terapeutycznego osiągniętego w różnych dawkach SEL24/MEN1703 poprzez ocenę fosforylacji białka S6 (pS6), efektora niższego rzędu na szlaku sygnalizacyjnym PIM/FLT3. Ponadto korelacja pomiędzy poziomem białka pS6 z przeciwbiałaczkowym efektem SEL24/MEN1703 została oceniona w próbkach pobranych od pacjentów zrekrutowanych na etapie fazy eskalacji dawki w badaniu DIAMOND-01. Ocenę ilościową białka pS6 na poziomie pojedynczej komórki przeprowadzono zarówno w próbkach blastycznych krwi obwodowej jak i dla szpiku kostnego.

Uzyskane wyniki potwierdziły, iż osiagnięto znaczące oddziaływanie na cel terapeutyczny zarówno we krwi obwodowej, jak i dla szpiku kostnego, wśród pacjentów leczonych SEL24/MEN1703 na poziomie dawki 100 mg/doba (jedna dawka poniżej dawki rekomendowanej) oraz 125 mg/doba. Ponadto, wstępne wyniki wskazują, iż hamowanie szlaku PIM/FLT3 może być związane ze zmniejszeniem liczby komórek blastycznych, szczególnie w przypadku wysokiej wyjściowej aktywacji białka pS6.

Długotrwały monitoring właściwości farmakodynamicznych będzie kontynuowany w fazie ekspansji kohorty badania DIAMOND-01, które obecnie znajduje się na etapie rekrutacji pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) zarówno w Europie, jak i USA.

Podczas tegorocznej 62 edycji konferencji ASH będą również publikowane dwa dodatkowe postery dotyczące potencjalnego efektu terapeutycznego hamowania kinaz PIM za pomocą SEL24/MEN1703 w innych nowotworach hematologicznych, takich jak chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) i szpiczak mnogi (MM).

Pierwszy z nich, zatytułowany: „Inhibition of PIM Kinases in Diffuse Large B-Cell Lymphoma Cells Targets MYC-Dependent Transcriptional Program, Increases CD20 Expression and Augments the Efficacy of Anti-CD20 Antibodies” opisuje ścieżkę molekularną kinaz PIM-MYC, która promuje rozwój DLBCL oraz oporność na przeciwciało anty-CD20, jak również pokazuje, że hamowanie kinazy PIM prowadzi do bezpośredniej cytotoksyczności, jednocześnie wykazując zwiększony poziom receptorów powierzchniowych CD20, a także zwiększoną podatność na terapie oparte na przeciwciałach anty-CD20.

Drugi poster „PIM Kinase Inhibition Decreases the Proangiogenic Properties of Multiple Myeloma Cells and Affects the Metabolic State of the Vascular Endothelium”, wykazuje, że hamowanie kinazy PIM indukuje śmierć komórek szpiczaka mnogiego i znosi ważne interakcje komórek nowotworowych śródbłonka. Ponadto badania pokazują, że PIM3 ulega nadekspresji w komórkach śródbłonka szpiczaka mnogiego, a hamowanie kinazy PIM zaburza stan aktywacji w komórkacah śródbłonka hodowanych in vitro. Z tego powodu celowanie w kinazy PIM może stanowić skuteczne podejście do wywoływania śmierci komórek nowotworowych i blokowania angiogenezy w szpiczaku mnogim.

 

O SEL24/MEN1703

SEL24/MEN1703 jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem odkrytym przez Ryvu, który rozwijany jest przez Grupę Menarini, jako potencjalny lek przeciwnowotworowy we wskazaniach onkologicznych, w tym w ostrej białaczce szpikowej (AML).

SEL24/MEN1703 jest pierwszym w swojej klasie dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o unikalnym profilu działania, stwarzającym potencjał terapeutyczny w leczeniu najbardziej wymagających przypadków choroby, która postępuje pomimo zastosowania inhibcji kinazy FLT3. SEL24/MEN1703 początkowo był rozwijany w celu leczenia pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej, natomiast dane przedkliniczne wskazują wysoki potencjał terapeutyczny związku w innych nowotworach hematologicznych i guzach litych. Na mocy globalnej umowy zawartej w marcu 2017 r., Ryvu przyznało Grupie Menarini wyłączną licencję na dalsze badania, rozwój, produkcję oraz komercjalizację SEL24/MEN1703.

Dodatkowe informacje dot. badania klinicznego dostępne są pod adresem: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03008187