Ryvu Therapeutics zapowiada prezentację posterów dotyczących projektu SEL120 oraz SEL24/MEN1703 podczas konferencji 25th EHA Congress 2020

Kraków, Polska – 14 maja 2020 – Ryvu Therapeutics [GPW:RVU] zapowiedziało, że abstrakty konferencyjne zawierające szczegóły prowadzonej aktualnie fazy I/II badania klinicznego projektu SEL120, selektywnego inhibitora CDK8 oraz związku SEL24/MEN1703, dualnego inhibitora PIM/FLT3, zostały zaakceptowane do prezentacji posterowych podczas dorocznego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), który w tym roku odbędzie się w wersji on-line w dniach 11-14 czerwca.

Poster dotyczący projektu SEL24/MEN1703 będzie pierwszą publikacją zawierającą podsumowanie wyników z pomyślnie zakończonej fazy I badania klinicznego SEL24/MEN1703 prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. AML): „Results of the dose escalation part of DIAMOND trial (CLI24-001): First-in-human study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia”.

Badanie CLI24-001 rozpoczęto w marcu 2017 r., jest to pierwsze badanie kliniczne testujące dualny inhibitor PIM/FLT3. Podstawowymi celami etapu eskalacji dawki w tej fazie były: identyfikacja limitu toksyczności dawki, określenie maksymalnej dawki tolerowanej oraz ustalenie rekomendowanej dawki do zastosowania w fazie II, a także charakterystyka profilu farmakokinetyczngo związku SEL24/MEN1703 u pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej, a także u pacjentów wcześniej nieleczonych lub niekwalifikujących się do chemioterapii.

Etap eskalacji dawki SEL24/MEN1703 wykazał dopuszczalny profil bezpieczeństwa, aż do dawki rekomendowanej ustalonej na poziomie 125 mg/dzień (14 dni leczenia – 7 dni przerwy w 21-dniowych cyklach). Wstępne dowody skuteczności w formie monoterapii zaobserwowano w postaci całkowitej remisji lub całkowitej remisji z niepełnym odzyskiem hematologicznym, u dwóch pacjentów w podeszłym wieku, którzy wyczerpali możliwości leczenia standardowymi terapiami. Etap ekspansji kohorty jest planowany u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej i przeprowadzony zostanie w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, w tym w Polsce – w celu dalszej oceny aktywności SEL24/MEN1703 jako monoterapii oraz jego profilu bezpieczeństwa .

„Obiecujące wyniki etapu eskalacji dawki w badaniu klinicznym SEL24/MEN1703 stanowią mocne podstawy do rozpoczęcia fazy ekspansji kohorty” – podkreśla Dirk Laurent, Global Therapeutic Area Head – Oncology w Menarini Ricerche. „Z niecierpliwością czekamy na dalsze odkrywanie potencjału terapeutycznego SEL24/MEN1703 z korzyścią dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy potrzebują innowacyjnych i skutecznych metod leczenia”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wstępnych wyników fazy I programu SEL24/MEN1703 opublikowanych przez Menarini, które pokazują wstępną skuteczność SEL24/MEN1703 jako monoterapii w leczeniu pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że pierwszy lek odkryty wewnętrznie przez Ryvu wykazuje potencjał terapeutyczny w leczeniu choroby o tak niekorzystnym rokowaniu u pacjentów i ogromnych niezaspokojonych potrzebach medycznych.” – komentuje dr Krzysztof Brzózka, dyrektor naukowy i wiceprezes Ryvu Therapeutics.

Dodatkowe informacje dotyczące fazy I/II badania klinicznego SEL24/MEN1703 prowadzonego przez Menarini Group – partnera Ryvu, są dostępne pod adresem: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03008187.

 

Drugi poster, dotyczący programu SEL120, zatytułowany  “A First-in-human study of SEL120, a novel oral selective CDK8/19 inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic syndrome” (abstrakt EP636), prezentuje obecny rozwój projektu.

SEL120 jest doustnym, selektywnym inhibitorem kinazy CDK8, która bierze udział w rozwoju nowotworów hematologicznych i guzów litych. Badanie kliniczne związku SEL120 znajduje się obecnie w fazie Ib i prowadzone jest w 6 ośrodkach badawczych w USA. Aktualnie badane jest bezpieczeństwo i wstępna skuteczność SEL120 w leczeniu pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. HR-MDS).

Aktualne wyniki badań translacyjnych SEL120 sugerują, iż związek ten jest szczególnie aktywny w przypadku niezróżnicowanych nowotworów charakteryzujących się podwyższoną ekspresją STAT5. Podanie SEL120 w dobrze tolerowanych dawkach w modelach heteroprzeszczepów pochodzących od ortotopowego pacjenta z AML zmniejszyło rozmiar guza do poziomu niewykrywalnego we krwi obwodowej, zmniejszyło powiększoną śledzionę i spowodowało częściową regenerację szpiku kostnego, zapewniając tym samym mocne uzasadnienie dla rozwoju klinicznego SEL120 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i potencjalnie innych nowotworów hematologicznych. W badaniu first-in-human SEL120 prowadzona jest w Stanach Zjednoczonych rekrutacja dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie postacią ostrej białaczki szpikowej lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka. Celem prowadzonego badania jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji związku SEL120.

25 marca 2020 r. amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał SEL120 możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

Oba abstrakty posterów można znaleźć na stronie konferencji: https://ehaweb.org/ .
Postery zostaną zaprezentowane jako e-Poster oraz będą udostępnione na wirtualnej platformie konferencyjnej przez cały okres trwania konferencji.

 

O 25th EHA Congress

EHA Congress jest corocznym flagowym spotkaniem odbywającym się każdego czerwca w dużym europejskim mieście. Największa i najważniejsza konferencja hematologiczna w Europie co roku przyciąga ponad 11 000 pasjonatów hematologii, podczas której można dowiedzieć się o najnowszych osiągnięciach i możliwościach leczenia w zakresie chorób hematologicznych. Ze względu na wpływ pandemii COVID-19 25. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) zostanie zastąpiony przez wirtualną edycję tej konferencji, która odbędzie się pod hasłem: „Odkrywaj przyszłość!”