Ryvu Therapeutics i Uniwersytet Jagielloński polskimi liderami ochrony patentowej

Kraków, Polska – 12 marca 2020 – Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, w 2019 r. dokonała największej liczby zgłoszeń patentowych spośród polskich przedsiębiorstw do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Spółka dorównała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który dotychczas przodował w Polsce na polu działalności patentowej.

W indeksie opublikowanym przez Europejski Urząd Patentowy (EPO Patent Index 2019), w 2019 r. znalazło się pięć polskich przedsiębiorstw i uczelni o najwyższej liczbie zgłoszeń patentowych. Na czele rankingu polskich wnioskodawców znalazła się spółka Ryvu Therapeutics oraz Uniwersytet Jagielloński, które złożyły po 8 aplikacji. W odróżnieniu od większości państw europejskich liderami polskiej działalności patentowej w poprzednich latach były uczelnie wyższe i instytuty naukowe. Tym bardziej na wyróżnienie zasługuje fakt, iż w ubiegłym roku to Ryvu Therapeutics było najaktywniejszym polskim wnioskodawcą.

Stanąć na czele rankingu patentowego spośród polskich wnioskodawców razem z Uniwersytetem Jagiellońskim stanowi dla nas ogromne wyróżnienie. Od początku naszej działalności inwestujemy w innowacyjne projekty naukowo-badawcze, dlatego odpowiednia ochrona własności intelektualnej ma dla nas absolutnie kluczowe znaczenie. Rozwijając innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii, wiemy, że dobrze zabezpieczona własność intelektualna stanowi naszą największą i podstawową wartość” – mówi dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naukowy Ryvu Therapeutics.

Liczba europejskich wniosków patentowych zgłaszanych przez Ryvu Therapeutics rośnie z roku na rok, co koresponduje z inwestycjami firmy w badania i rozwój. Niezmiennie, od ponad 12 lat swojej działalności, Spółka wykorzystuje potencjał naukowy i gospodarczy skupiony w Krakowie, dzięki czemu może przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Z raportu EPO wynika, że w 2019 r. liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego spadła o 9,6%. Jednak w dziewięciu z piętnastu najważniejszych obszarów technologicznych odnotowano wzrost. Produkty farmaceutyczne – obszar, w którym złożono najwięcej polskich zgłoszeń patentowych z Polski – odnotował wzrost o 58,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. W sumie w ubiegłym roku wnioskodawcy z Polski złożyli do EPO 469 zgłoszeń patentowych. W ujęciu ogólnym w 2019 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło ponad 181 tysięcy zgłoszeń patentowych (wzrost o 4% r/r) i ustanowiło najnowszy rekord.

 

O EPO

Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego sobie około 700 mln mieszkańców. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów. Siedziba urzędu znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu.