Naukowcy z Selvity oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego współautorami publikacji dotyczącej syntetycznej letalności

Kraków, Polska – 17 stycznia 2020 – Zespół naukowców z Ryvu Therapeutics S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, wspólnie z badaczami z Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikowali wyniki badań wskazujące na rolę hamowania oksygenazy hemowej-1 (HO-1) w leczeniu dziedzicznej mięśniakowatości gładkokomórkowej i raka nerkowokomórkowego (HLRCC)

Artykuł zatytułowany „Synthetically Lethal Interactions of Heme Oxygenase-1 and Fumarate Hydratase Genes” ukazał się 16 stycznia 2020 roku, w periodyku Biomolecules, w którym ukazują się publikacje dotyczące substancji biogennych.

Artykuł dostępny pod adresem: https://www.mdpi.com/2218-273X/10/1/143