Ryvu Therapeutics zapowiada prezentację posterów dotyczących projektu SEL120 podczas konferencji 2019 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting

Kraków, Polska – 6 listopada 2019 – Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zapowiada prezentację posterów z projektu SEL120, pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (HR-MDS), podczas tegorocznej, 61 edycji konferencji American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 7-10 grudnia 2019 r. w Orlando, w Stanach Zjednoczonych.

 

Szczegóły sesji posterowych: 

Poster: “SEL120 – a First-in-Class CDK8/19 Inhibitor As a Novel Option for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia and High-Risk Myelodysplastic Syndrome – Data from Preclinical Studies and Introduction to a Phase Ib Clinical Trial”

Numer abstraktu: 2651

Sesja: 616. Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy, excluding Transplantation: Poster II

Data: Niedziela, 8 grudnia, 2019

Czas: 18:00 – 20:00 PST

Lokalizacja: Orange County Convention Center, Hall B

 

Poster: CDK8 Inhibitors Induce Transcriptional Reprogramming of AML Cells Associated with Differentiation”

Numer abstraktu: 3774

Sesja: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster III

Data: Poniedziałek, 9 grudnia, 2019

Czas: 18:00 – 20:00 PST

Lokalizacja: Orange County Convention Center, Hall B

 

 

Więcej informacji na temat sesji posterowych: http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts

 


Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw, jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Drugim klinicznym projektem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini. Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów. Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt

Natalia Baranowska (corporate)
+48 784 069 418
[email protected]

Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 501 988 693
[email protected]