Ryvu Therapeutics zaprezentuje podczas konferencji BIO-Europe 2019

Kraków, Polska – 5 listopada 2019 – Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zaprezentuje podczas 25 edycji konferencji BIO-Europe 2019, która odbędzie się w dniach 11-13 listopada 2019 r. w Hamburgu, w Niemczech.

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu, omówi plany rozwoju projektów badawczych prowadzonych aktualnie przez Ryvu oraz przedstawi strategię korporacyjną Spółki.

 

Szczegóły prezentacji:

Lokalizacja: Congress Center Hamburg

Termin: wtorek, 12 listopada, 16:15 (CET)

 

Więcej informacji nt. konferencji: https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/

 

 

O Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologicznych rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw, jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Drugim klinicznym projektem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini. Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics jest notowane
na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt 

Natalia Baranowska (corporate)
+48 784 069 418
[email protected]

Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 501 988 693
[email protected]